ZVANIČNA MEDICINA

ZOONOZE - BOLESTI ZAJEDNIČKE LJUDIMA I ŽIVOTINJAMA

Nesto novo i neubičajeno je da povežemo životinje i ljude u cilju življenja bez bolesti. To su u prvom redu preventivne mere koje se mogu postići upotrebom prirodnih sredstava. Biće razmatrane virusne i bakterijske infekcije zajedničke ljudima i životinjama. Opisaćemo bolesti koje su klinički ispitane i dati osnovna uputstva lekara i veterinara sa posebnim osvrtom na puteve širenja bolesti, kao i moguće preventivne mere lekovitim biljem i drugim pomoćnim sredstvima.
 

 

ZOONOZE (BOLESTI ZAJEDNIČKE LJUDIMA I ŽIVOTINJAMA)

Navodim teme koje će biti obrađivane u sledećim tekstovima: BESNILO, PSITAKOZA, TULAREMIJA, LEPTOSPIROZA, SALMONELOZA, BRUCELOZA itd.

Autor tekstova: doktor veterinarske medicine Rajan Janković

 

PLEMENITOST KONJA

Konji su jako inteligentna bića i oduvek su smatrani kao najbolji čovekovi prijatelji. Ne čudi činjenica da druženje čoveka i konja može da ima izuzetno pozitivne efekte. Sve je više informacija da se konji uspešno koriste za lečenje svih vrsta neuroza, a naročito su korisni za fobične neuroze (na primer: zoofobija-strah od životinja).

NEŠTO ŠTO MOŽE BITI ZAJEDNIČKO ZA ŽIVOTINJE I LJUDE

Iz OGLEDA o D.C.Jarvis-u saznajemo da je najkraći život jedne životinje petostruko vreme njenog sazrevanja. Pas potpuno razvijen posle jedne godine, skoro uvek doživi petu godinu. Konj se razvija četiri godine,a živi najmanje dvadeset godina.

Kako bi to trebalo da bude kod ljudi ?
Potrebno je dvadeset godina života za razvoj srca i punog kapaciteta krvotoka i za razvoj duhovne i fizičke sposobnosti.

Ako uzmemo životnu normu koju postavljaju životinje, ljudski vek bi trebalo da iznosi sto godina.
Da li je to tako?
Odgovore ćete nai u sledecićm ogledima.