Muški sterilitet

Sterilitet – osnovni pojmovi

Sterilitet se definiše kao stanje u kome ne dolazi do trudnoći ni nakon godinu dana redovnih seksualnih odnosa bez upotrebe kontraceptivnih metoda.www.http://feronaivf.rs/o-sterilitetu.php

Sterilitet sam po sebi predstavlja grublji pojam koji se pre odnosi na stanje u kome par ne može da ostvari spontanu trudnoću i ovo je u praksi relativno retko, tako da bi pravilniji izraz bio infertilitet odnosno stanje u kome je par usled određenih faktora sa smanjenom a ne odsutnom šansom za ostvarivanje trudnoće i ovaj izraz se koristi u međunarodnoj terminologiji. Izraz koji se u našem zdavstvenom sistemu tradicionalno koristio je bračna neplodnost, iako mi za situaciju gde određeni par zahteva pomoć stručnjaka više volimo pojam reproduktivnog izazova za određene parove.

Brojni su uzroci infertiliteta, ali da bi neko razumeo njegov pojam i kompleksnost ove pojave treba da poznaje makar elementarne osnove ljudske reprodukcije odnosno razmnožavanja.

Ljudska vrsta se biološki karakteriše sa veoma kompleksnom i poprilično neefikasnom reprodukcijom. Da bi ona uopše bila moguća neophodno je da reproduktivna osovina kod oba partnera funkcioniše. Tako su preduslovi adekvatne reprodukcije uredna produkcija spermatozoida kod muškog partnera, uredna ovulatorna funkcija kod ženskog partnera (odnosno prisustvo ovulacija) kao i prohodnost ženskog reproduktivnog trakta (pre svega ovde se misli na prohodnost jajovoda).

I u odsustvu bilo kakvog problema šansa da par ostvari trudnoću, i u mladim godinama, spontano iznosi svega 20-25% po jednom menstrualnom ciklusu. Ovo je činjenica koje mnogi parovi nisu svesni, a koja nam ukazuje na to da mnoge “kockice moraju a se poklope” kako bi došlo do trudnoće i da će redovnim i upornim pokušavanjem oko 85% parova napraviti trudnoću za godinu dana.

Preostalih 15% spade u grupu infertiliteta i oni mogu zahtevati odgovarajući medeicinski tretman.

U našoj sredini procenat infertilinih parova iznosi i do 16-18% (odnosno svaki šesti par!), na žalost pokazuje trend porasta i od presudne važnosti je da pacijenti budu svesni problema, da se o njemu govori u javnosti , kao i das vi blagovremeno potraže pomoć adekvatnih stručnjaka.

Prirodni lekovi koje preporučuju Javorka i Petar 0112418228 i 0641196764

Kada se javiti lekaru?

Kako je normalno i očekivano da je za ostvarivanje trudnoće potrebno određeno vreme bitno je naći ravnotežu između...

pročitajte više

Uzroci steriliteta

Brojni su poremećaji, oboljenja i stanja koja kod određenog para mogu smanjiti šansu za ostvarivanje trudnoće...

pročitajte više

Muški sterilitet

Oko 25-30% slučajeva infertiliteta uzrokovano je dominantno muškim faktorom neplodnosti dok se u čak 40-50%...

pročitajte više