Srbijo,hitno prestani sa trovanjem

Pazite: Roštilj na ćumuru izaziva TEŠKU bolest

Skupštinskom Odboru za zdravlje i porodicu stigla je predstavka doktora Ivana Nikolića iz Beograda, koji traži da se zakonom zabrani upotreba roštilja na ugalj u registrovanim ugostiteljskim objektima i da se oni zamene električnim ili roštiljem na gas, zbog sve češće pojave tumora debelog creva.
Poslanik Milovan Krivokapić, koji je izvestio članove Odbora za zdravlje i porodicu o pristiglim predstavkama građana, kaže da je doktor Nikolić naveo da u nastanku karcinoma debelog creva veliku ulogu imaju heterociklični amini i policiklični aromatični ugljeni hidrati, koji se stvaraju isključivo prilikom korišćenja roštilja na ugalj.

„Radna grupa skupštinskog Odbora za zdravlje i porodicu predložila je da se predstavka uputi na razmatranje Ministarstvu zdravlja, Sektoru za javno zdravlje i programsku zdravstvenu zaštitu“, naveo je Krivokapić.

(Sputnjik)