Šta remeti san?

Nije hrana, depresija, vrućina: evo šta vam najviše remeti san

Poznato je da dobar san pozitivno utiče na funkcionisanje osobe, a da loš san i neprospavana noć može samo doprineti lošem psihičkom i fizičkom stanju.

Sa druge strane, takođe je poznato da samački život ili usamljenost, naročito kod mlađih osoba, može uticati na razvoj depresije, anksioznosti ili gojaznosti, što takođe negativno utiče na psihičko i fizičko stanje.

Istraživanje u Engleskoj i Velsu donosi podatke o mogućoj međusobnoj povezanosti između usamljenosti i nesanice kod mlađih osoba. U istraživanju je učestvovalo više od 2.200 osoba između 18 i 19 godina starosti. Prema podacima, između 25% i 30% učesnika istraživanja ponekad se oseća umorno, dok 5% osećaj umora ima često.

Većina učesnika istraživanja trenutno živi na univerzitetima daleko od kuće, što može biti osnovni razlog usamljenosti, dok se kao razlog za nedostatak sna navodi osećaj većeg straha za ličnu bezbednost i sigurnost upravo zbog te usamljenosti. Takva povezanost naročito je izražena kod osoba koje su u ranom detinjstvu bile izložene nekom vidu nasilja.

Povezanost između usamljenosti i lošeg sna bila je 70% veća kod onih koji su kao deca iskusili najteže oblike nasilja. Prošlost izložena nasilju kod mlađih osoba često stvara osećaj nesigurnosti, što utiče na društveni život i od toga zavisi da li se osoba oseća usamljeno i bezbedno, bilo da živi sama ili ne.

Istraživači navode da je veoma važno prepoznati i po mogućstvu pomoći svim mlađim osobama koje imaju ovakav problem.

Bolji vid komunikacije sa okolinom, bilo samostalnom inicijativom ili u vidu grupne savetodavne terapije, najbolje je rešenje za ova dva povezana problema.