Da li se lekovitim biljem može pomoći nervnom sistemu?

ALCHAJMER

To je bolest mozga koja se manifestuje poremećajem pamćenja, govora i mišljenja. Jedan od mogućih uzroka Alchajmerove bolesti je ateroskleroza.
Fitoterapija beleži uspehe sa ekstraktom drveta GINKO BILOBA. Iskustva u Nemačkoj i Francuskoj obećavaju uspeh u borbi protiv Alchajmerove bolesti i drugih oblika izlapelosti.
Biljka GINSENG takođe je pokazala svojstva da spreči pojavu psihološkog oštećenja.
Za naše geografsko područje, provere su vršene u Bugarskoj, blagotvorna je biljka RADIOLA ROZEA.
Ogledi Javorke i Petra pokazali su rezultate sa korišćenjem naše tradicionalne hrane, PASULJA.

Duševne bolesti i stanja, bolesti zavisnosti

Duševna ili mentalna bolest je u najširem smislu svaki poremećaj funkcija mozga koji utiče na mišljenje, osećaje ili sposobnost osobe da komunicira sa svojom okolinom.
Duševno ili mentalno zdravlje je izraz koji se često upotrebljava da opiše postojanje ili nepostojanje duševne bolesti.
Precizna definicija ili klasifikacija duševnih bolesti su predmetom trajnih kontroverzi, najčešće zbog toga što je psihijatrija – nauka o duševnim bolestima – nije pratila napredak ostalih grana medicine, odnosno daleko više je bila pod uticajem raznoraznih političkih, ekonomskih i kulturnih faktora.

Poznato je da ista bolest ima različita dejstva. To se naročito odnosi na bolesti koje utiču na psihičko stanje čoveka. Navešćemo sedam bolesti sa kojima se skoro svakodnevno susrećemo:

  • strah od života i za životom
  • nesigurnost u zanatu ili profesiji
  • nedostatak interesa prema okruženju
  • osećaj samoće ili odvojenost od sredine
  • preosetljivost na spoljne uticaje i ideale
  • potištenost ili očajanje od života (razočaranje u život)
  • prevelika briga za bližnjega svog

 

TERAPIJA ZAUZETOŠĆU
Terapija radom – rad kao lek

Ovu terapiju su primenjivali drevni grčki lekari 500 godina pre nove ere. Čovek, ako je zauzet poslom, koga sa zadovoljstvom obavlja, onda nema vremena za nespokojstvo.
Čovek koji je potonuo u nespokojstvo, mora što pre potonuti u rad, inače može lako potpuno izvetriti od očajanja. Ne dozvolite da vas male stvari dovode u stanje nespokojstva. Takve stvari što brže zaboravite.


Zapamtite, život je kratak i ne opterećujte ga glupostima.
Aktivnost vašeg tela i duha je najbolje lekovito sredstvo vašem spokojstvu. Ne dopustite da vas stinice učine nesrećnim. Prošlost neka sama sebe sahrani. Naš život je ono, što mi mislimo o njemu.
Jedinstven način da postignete sreću je da ne očekujete zahvalnost za učinjeno dobro delo, ali da stvarate dobro radi same sreće.

Stabilan nervni sistem

Vreme u kome živimo svima nama stvara manje ili više traume, priređuje nam jake stresove, udara svom silinom.
Neuropsihijatrijska istraživanja sve više rasvetljuju medicinske teme koje se najčešće izbegavaju i u društvu, i u literaturi.
Suština većine komplementarnih terapija leži u prastaroj spoznaji o čovekovom postojanju na duhovnom, mentalnom, emocionalnom i fizičkom nivou istovremeno i međuzavisno. Zdravlje je odraz harmonične povezanosti svih nivoa. Nije poznato da postoji takav pristup bolesnom čoveku koji bi mu omogućio da lakše diše, da je vedriji i bezbrižniji, da voli ono što radi, da oseća radost življenja.
Nepoznavanje te povezanosti, dokazano je, vodi u psihosomatske poremećaje. Preventiva i lečenje psihosomatskih poremećaja pomoću bilja, bazira se na drevnim iskustvima, saznanjima i savremenim naučnim dostignućima.
Bilje za očuvanje vašeg zdravlja, nalazi se tamo gde živite.
Biljke koje utiču na funkciju centralnog nervnog sistema, mogu se podeliti u dve grupe:

  1. Biljke koje imaju stimulativno i uzbuđujuće dejstvo
  2. Biljke sa umirujućim (sedativinim) delovanjem
  3. Nataložena drevna iskustva prenose Javorka i Petar  0114061012 i 0641196764