Recepti iz devetnaestog veka

Artritis

Tradicionalni način lečenja artritisa
Da li ste znali?
Suprotno onome što bi moglo da se očekuje,samo vruća obloga ne povećava dotok krvi jer toplota ne prodire u kožu i ne stiže do
mišića.Zvuči paradoksalno,ali hladna obloga može da ga poveća
stimulisanjem refleksne reakcije na hladnoću.
Preporučujem šok terapiju koja se sastoji u naizmeničnom držanju stopala, i to 30 sekundi u toloj vodi približno 42 stepena i 5 do 6
sekundi u hladnoj vodi.Postupak ponoviti najmanje 5 puta.
Lekovito bilje bira se tako da spreči zatvor i proces truljenja u crevima.
Takvu ulogu možemo obezbediti biljkama iz okruženja;
-aloe arborescens
-kopriva
-rastavić
-krušina
-hajdučka trava
-kora vrbe

Javorka i Petar