Melemi za disajne organe

BOR

BOR [pinus silvestris]

Lekovito bilje koje Javorka i Petar preporučuju 0114061012 i 0641196764

 
 
BOR [pinus silvestris]
narodni naziv: 
beli bor, cam, divlji bor, lučevina, šumski bor

engleski naziv: PINE

Opis biljke: 
Beli
bor ima stablo koje može narasti više od 10 metara. Koren belog bora
prodire duboko u tlo. Dok je mlad, njegove grane i deblo pokriveni su
smedje crvenom korom koja posle postaje sivo smedja. Grane se šire u
obliku kišobrana. Iglice belog bora sastavljene su u čupercima po dve
zajedno, duge su 5 do 6 cm, a boja im je sivo zelena. Iz ženskih cvetova
oblikuju se mali češeri, koji u početku imaju crvenu, a posle smedju
boju i postaju drvenasti. 

Stanište: 
Beli bor rasprostranjen je po celoj Evropi, a raste kako u brdskim tako i u nižim područjima. 

Lekoviti deo biljke: 
Za
lek se upotrebljavaju mladi izdanci i iglice. Iglice bora, kao i sve
iglice četinara, valja upotrebljavati, po mogućnosti, neposredno nakon
branja, jer se vitamin C gubi sušenjem, tako da iglice (cetine) koje se
čuvaju više od godinu dana potpuno izgube svoja lekovita svojstva.

Lekovito delovanje: 
Mladi
izdanci bora koriste se u lečenju zastarelih katara disajnih puteva,
promuklosti, kašlja, laganijeg bronhitisa, za inhalaciju i sl. Mladi
izdanci i iglice koriste se, takodje u lečenju astme, reumatskh bolesti i
gihta (uloga). Kod grčeva izazvanih žučnim kamencima koristi se tek
istekla smola.izvor: www.herbateka.com