Sterilitet žene

Kod steriliteta žena nije u stanju da zatrudni, dok kod infertiliteta, zatrudni, ali ne može da iznese trudnoću do kraja i rodi. Ranije se smatralo da je za bračni sterilitet isključivo “kriva” žena. Danas se zna da je u brakovima bez dece u 40% slučajeva odgovorna žena, u 40% muškarac, a u 20% i jedan i drugi.

Uzroci steriliteta žene mogu da budu endokrini, psihički i genitalni.

Kod endokrinih poremećaja može da postoji slabije razvijena materica(hipoplazija), amenoreja(izostanak menstruacije), odsustvo ovulacije ili nedovoljno pripremljena sluzokoža materice za prijem oplođene jajne ćelije.

Neprolaznost jajovoda je najčešći uzrok steriliteta (40-50%). Posledica je različitih zapaljenja (klamidija, gonokok, tuberkuloza…).Često se to dešava posle nasilnog prekida trudnoće, pri čemu je posebno rizičan prekid prve trudnoće. Nekada je to posledica intrauterinih kontraceprivnih uložaka.

Slabija funkcija jajnika, koja ima za posledicu izostanak ovulacije, se sreće u 15 do 20% slučajeva. To može biti uzrok steriliteta i kod žena koje imaju naizgled uredne menstruacije. Zato se i kod njih vrše testovi ovulacije.

Zapaljenja, tumori, endometrioza, urođene anomalije.

Nekada su svi nalazi normalni, ali iz psihičkih razloga ne dolazi do trudnoće. Dešavalo se da ljudi dignu ruke ili usvoje dete, opuste se, nemaju više silnu želju za tudnoćom i tada dođe do začeća.

Dijagnoza

Pronalaženje i uklanjanje uzroka steriliteta je veoma kompleksno i podrazumeva niz pregleda i testova kod žene, ali i kod muškarca. Pre svega anamnezom treba doboti podatke o urednosti menstruacije, postojanju simptoma od strane hipofize, nadbubrega, štitne žlezde, zapaljenjima , urednostima polnih odnosa. Posebno je bitan podatak ako je bilo trudnoća, kakve su bile, materične ili vanmaterične ili eventualno grozdasta mola i kako se trudnoća završila. Ako je bio prekid trudnoće kako je izvršen.

Test ovulacije : Da li postoji ovulacija najjednostavnije se utvrđuje ultrazvukom i celioskopijom. Zatim tu su citohormonski pregled vaginalnog sekreta, test papratizacije cervikalnog sekreta i biopsija endometrijuma.

Nivo serumskog progesterona. Ako u serumu ima progesterone više od 10mmola/L znači da je bilo ovulacije.

Biopsijom endometrijuma se utvrđuje da li je sluzokoža dobro pripremljena (da li postoji prisustvo sekretorne faze u drugoj polovini ciklusa).

Postkoitalni test pokazuje da li postoji neslaganje između sperme i vaginalnog sekreta. Do 12 sati posle seksualnog odnosa pregleda se u vaginalnom sekretu pokretljivost i vitalnost spermatozoida(njihova sposobnost za oplodnju).

Histerosalpingografija se sastoji u ubrizgavanju kontrasta u unutrašnje polne organe i pravljenju rendgenskih snimaka. Omogućava da se utvrdi postojanje prolaznosti jajovoda. Njeno preimućstvo je u tome što može da lokalizuje prepreku, ustanovi oblik i pravilnost materične šupljine i jajovoda. Koristi se i u terapijske svrhe, jer može da otkloni neke prepreke.

Insuflacija jajovoda ili produvavanje ispituje prolaznost jajovoda. Sastoji se u ubacivanju u matericu vazduha ili ugljen dioksida, pod određenim pritiskom. Ovaj test nesme da se vrši ako postoji bolna osetljivost spontana ili pri pregledu, ubrzana sedimentacija, povišen broj leukocita i patološka vaginalna flora.

Scintigrafija jajovoda, gde se ubacuju i prate radiološki markeri koji pokazuju postojanje prepreke u jajovodima.

Ultrazvukom se otkrivaju promene u veličini i položaju materice, kao i postojanje tumora, priraslica i drugih defotmacija.

Terapija

Sprovodi se uglavnom kombinovana terapija sastavljena od medikamentoznog, klimatskog, banjskog i hirurškog lečenja. Ovulacija može da se izazove hormonskim putem (stimulacija ovulacije). Najmanje uspešno, ali bezopasno je korišćenje estrogena u prvoj fazi ciklusa i progesterona u drugoj. Nakon nekoliko meseci kada se prestane sa terapijom može doći do pojave ovulacije. Zatim ovulacija može da se izazove klomidom(Clomiphene citrate), gonadotropinima(hcg i hmg), gonadoliberinima i agonistima dopamina.

Hirurška terapija se koristi ako je potrebno da se ukloni tumor, priraslica, neprolaznost jajovoda, neka anomalija i kod endometrioze.U poslednje vreme se dobri rezultati, u uspostavljanju prolaznosti jajovoda, postižu laserom. Nakon te intervencije se vrše insuflacije(produvavanje) da bi se očuvala dobijena prolaznost jajovoda. Insuflacija jajovoda i histerosalpingografija, osim što služe za otkrivanje neprolaznosti jajovoda, mogu da dovedu u do njenog uklanjanja. Vantelesna oplodnja (in vitro fertilisatio – IVF) sve više potiskuje hirurške metode uspostavljanja prolaznosti jajovoda.

Prognoza

Prognoza zavisi od uzroka steriliteta. Mnogo je bolja kod žena koje su ranije bile trudne, rađale ili pobacivale, a posle toga ne mogu da zatrudne (sekundarni sterilitet), nego kod žena koje nikada nisu bile trudne (primarni sterilitet).