PETOPRSTA

Opis biljke:
Petoprsta ima polegnute ili uzdignute stabljike. Koren joj je razgranjen i duboko zadire u zemlju. Poput vreže, vlaknaste žile dosežu dužinu i do 40 cm. Listovi su trodelni do peterodelni, gomji listovi sa 3 liske sede neposredno na stabljici a donji imaju 5 liski i dugačke peteljke. Listovi i stabljika pokriveni su svilenastim dlačicama. Na kraju stabljike stoji paštitac sa malobrojnim žutim cvetićima, nalik na ružice. Cvet je pravilan venčić sa 5 žutih latica i 5 lapova čaške, tako da izgleda kao da ima 10 latica.

Stanište:
Raste na vlažnim livadama, u jarkovima, pored vode, na prisojnim brežuljcima i stenama.

Lekoviti deo biljke:
Za vreme vegetacije sakupljaju se listovi, a koren u proleće i leto.

Lekovito delovanje:
Petoprsta se koristi u lečenju povratne groznice, bolova u stomaku i grčeva u želucu, zatim, protiv proliva ili dizenterije sa krvlju.