KESTEN DIVLJI

Opis biljke:
Divlji kesten je veliko drvo visine od 20 do 30 metara. Ima veliku gustu lisnatu krošnju. Kora mu je ispucana i smedja. Na debelim grančicama razvijaju se u aprilu i maju veliki sjajni pupovi koji daju neku materiju nalik smoli. Zaštićeni Ijuskama od zimske hladnoce u unutrašnjosti tih pupova razvijaju se listovi i cvetovi. Listovi su na dugačkim peteljkama. Sastavljeni su od 7 lisaka koji su nalik prstima na ruci. Liske su klinaste i kao testera dvostruko nazubljene. Cvetovi su lepi, simetrični, belo-žuto i ružičasto pegavi, a stoje u uspravnim kitama. Cvet ima čašku kao zvonce, 4 do 5 nejednakih latica i 7 svinutih prašnika koji vire prema spolja. Plod je bodljikava torbica sa 1 do 4 vrlo velike sjajno-smedje semenke. Upotrebljava se za izradu preparata, prvenstveno za lečenje venskih oboljenja, pre svega proširenih vena, hemoroida, tromboflebitisa i dr. Seme divljeg kestena koristi se za dobijanje skroba iz koga se nakon hidrolizacije u šećer i fermentacije šećera može dobiti alkohol ili mlečna kiselina. Saponin izolovan iz semena može se koristiti za pranje , negu kose, za penušave rastvore u aparatima za gašenje požara – kao emulgator. U svim delovima biljke koja se koristi, najdelotvorniji i lekoviti je upravo saponin koji leči od kožnih bolesti, razredjuje krv i čini je manje lepljivom.Masno ulje ( Oleum Hipopocastani ) dobija se ekstrakcijom iz oljuštenog semena, odnosno iz njegove košuljice, ili kao sporedan produkt prilikom proizvodnje skroba ili alkohola iz semena,takodje se koristi u industriji sapuna.

Stanište:
Gaji se u drvoredima, parkovima i pojedinačno . Raste u najvećem delu Europe. Može da doživi preko 200 godina.

Lekoviti deo biljke:
Za lek se skupljaju u proleće pupoljci i cvetovi, a u jesen semenke-kesteni

Lekovito delovanje:
Pupovi i cvetovi divljeg kestena dobro su sredstvo protiv reumaticnih bolova, uloga (gihta) i neuralgija. Plod divljeg kestena koristi se u lečenju žuljeva i povećane prostate, otečene mošnice, proširenih vena, groznice od prehlade i proliva.